سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران- حامیان
معرفی حامیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/22 | 
سازمانهایی که تاکنون همایش" مشاوره : سالمزیستی و تعالی بخشی سبک زندگی در دوران کرونا و پس از کرونا"را مورد حمایت خود قرار دا ه اند :
کمیسون انجمنهای علمی وزارت علوم و فن اوری
دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه الزهرا ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شاهد، دانشگاه تهران، دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی (ناجا)، اداره کل مشاور و مدیرکل دفتر امورکودکان زنان قوه  قضاییه ،سازمان بهزیستی کشور،کمیته امداد امام خمینی،سازمان مطالعه و کتب علوم انسانی
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران:
http://conf.irancounseling.ir/find-1.62.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب