سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران- برگزارکنندگان
معرفی برگزار کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/22 | 
انجمن مشاوره ایران، یک انجمن علمی، تخصصی، پژوهشی و غیر انتفاعی است که در سال ۱۳۷۵ توسط ۱۱ نفر از اساتید مشاوره کشور تشکیل و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۷۵ به تصویب کمیسیون انجمن های علمی کشور رسید و به شماره۹۵۵۱  مورخ ۷/۴/۷۶در اداره ثبت کشور به ثبت رسید
طی ده  دوره روسای انجمن به ترتیب ، دکتر رحمت الله نورانی پور،دکتر سید احمد احمدی ، دکتر باقر ثتای ذاکر،دکتر شکوه نوابی نژاد و دکتر معصومه اسمعیلی  بودند.
انجمن مشاوره ایران در خدمت تعالی حرفه ی مشاوره و منادی ارتقاء مشاوره و راهنمایی در ایران است، برای حصول به این مهم, به دنبال اولویت های زیر است:
۱. بالا بردن استانداردهای مشاوره و راهنمایی در تمام سطوح آن 
۲.عرضه خدمات مشاوره و راهنمایی در مراکز گوناگون مشاوره کشور
۳. ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی موسسات تربیت مشاور
۴.انجام تحقیقات و پژوهش های مرتبط با حرفه ی مشاوره
۵. شناسایی و مرتفع کردن نیازهای گوناگون جامعه مشاوران و مراجعان مشاوره  
 
راه های ارتباطی با انجمن مشاوره ایران:
 
برای پیوستن به ما به آدرس اصلی انجمن مراجعه کنید.
https://irancounseling.ir/
 
سایت همایش های انجمن
http://conf۲۰.irancounseling.ir/
 
سایت مجله پژوهش های مشاوره
 
https://irancounseling.ir/journal/
 
کانال تلگرام
🆔 t.me/Irancounseling
پیچ اینستاگرام
📸 Instagram.com/irancounseling.ir
گروه واتساپی انجمن مشاوره ایران
✳️ wa.me/۹۸۹۱۲۲۱۹۶۸۸۰
 
 
 
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران:
http://conf.irancounseling.ir/find-1.61.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب