سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران- مقدمه
پیام دبیرعلمی کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/20 | 
پیام دبیرعلمی کنگره
در حالی بیستمین سمینار انجمن مشاوره با عنوان مشاوره و بهزیستی روانشناختی در دوران کرونا و پس از کرونا  را برگزار میکنیم که پاندمی کرونا هنوز هم در جهان میتازد و کشور ما در بحبوحه موج پنجم آن است.این دومین سمیناری است که در شرایط بحرانی شیوع کرونا و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
علیرغم اثرات و پیامدهای ناگوار این پاندمی در جهان و ایران شاهد تغییرات و تحولاتی مثبت هم هستیم. از جمله میتوان به دگرگونی سبک آموزش و یادگیری، تسریع تطابق با شرایط دیجیتال و بهره مندی از امکانات وسیع آن در کلیه شئونات زندگی اشاره نمود. آموزش آنلاین، مشاوره آنلاین، خرید آنلاین ودرمان آنلاین وبینارهای آنلاین و ..... در کنار برخی نارسایی ها و ناهماهنگی ناشی از عدم انطباق کامل با سیستم های جدید و به روز زندگی را با تحولی اساسی روبرو ساخته است. این تغییرات سبب شده است اینترنت و فضای مجازی نقش عمده تری به خود بگیرد و چنانچه شرایط کرونایی نمیبود چه بسا رسیدن به این نقطه که برای کلیه امور بتوان از فضای مجازی و امکانات ارتباطی جدید بهره مند شد، سالها طول میکشید. پر واضح است فشارهای روانی و عاطفی و از دست دادن عزیزان، از دست دادن شغل، کاهش توان اقتصادی و فشارهای معیشتی جزو هزینه های تحمیلی دستیابی به مزایای برشمرده بوده است. این هزینه ها قابل توجه بوده و لازم است ابعاد روانشناختی آن و نقش آنها در میزان تغییرات سبک زندگی در تمام ابعاد خانوادگی، اقتصادی، شغلی و تحصیلی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
با مقدمه فوق، کنگره بیستم بر آن است که ابعاد مختلف مثبت و منفی شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن در سبک زندگی را به عنوان محوراصلی سمینار قرار داده و افقهای مطالعاتی و پژوهشی را در پیش  روی محققین و پژوهشگران حوزه مشاوره قرار دهد. در همین ارتباط انجمن مشاوره عنوان کنگره سال ۱۴۰۰ را :بهبود و ارتقای سلامت در ابعاد مختلف و تغییرات مثبت در سبک زندگی ایرانیان در شرایط پساکرونا" انتخاب نموده است.   
لذا از کلیه پژوهشگران و محققین درخواست می شود با ارسال نتایج آخرین مطالعات و یافته های پژوهشی خود در ذیل محورهای تعیین شده، انجمن مشاوره را در پربار تر شدن هر چه بیشتر کنگره یاری نمایند.
انجمن مشاوره ایران امید دارد با استفاده از تحقیقات اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی  و برگزاری پانل هاو ارائه سخنرانی های علمی گامهای موثری در رابطه با ارتقای سلامت جامعه بردارد.
 
دبیر علمی بیستمین سمینارانجمن مشاوره ایران
دکتر رقیه موسوی
 
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه همایش های علمی انجمن مشاوره ایران:
http://conf.irancounseling.ir/find-1.50.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب