برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 اصول و روشهای مشاوره در بحران خودکشی
1398-12-13 09:00-17:00
اصول و روشهای مشاوره در بحران خودکشی 20
شرکت کننده عضو انجمن مشاوره ایران فاقد مقاله 2,200,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
شرکت کننده دارای مقاله عضو انجمن مشاوره ایران 2,200,000 ریال
شرکت کننده با مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
2 دکتر مهدی زارع بهرام آبادی
2 بررسی علوم مرتبط با مشاوره
1398-12-14 09:00-17:00
خیابان مطهری، بعد از مترو مفتح، بین خیابان مهرداد و سلیمان خاطر، پلاک 180، طبقه 20
شرکت کننده عضو انجمن مشاوره ایران فاقد مقاله 2,200,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
شرکت کننده دارای مقاله عضو انجمن مشاوره ایران 2,200,000 ریال
شرکت کننده با مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
0 دکتر معصومه اسمعیلی
3 مصاحبه تشخیصی
1398-12-14 08:30-17:00
تهران - روبروی درب شمالی مترو صادقیه ساختمان آریا طبقه دوم مرکز مشاوره فرحبخش 20
شرکت کننده عضو انجمن مشاوره ایران فاقد مقاله 2,200,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
شرکت کننده دارای مقاله عضو انجمن مشاوره ایران 2,200,000 ریال
شرکت کننده با مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
1 دکتر کیومرث فرحبخش
4 مشاوره و آموزشهای پیش از ازدواج
1398-12-14 09:00-17:00
خیابان شریعتی، بعد از تقاطع میرداماد، کوچه بهشت یکم، پلاک ۴۴، واحد ۱۳، طبقه ۵، 20
شرکت کننده عضو انجمن مشاوره ایران فاقد مقاله 2,200,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
شرکت کننده دارای مقاله عضو انجمن مشاوره ایران 2,200,000 ریال
شرکت کننده با مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
0 دکتر رقیه موسوی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.