روان‌شناسی مثبت‌نگر خانواده‌محور: رویکری نوین به توانمندسازی خانواده ‏
کد مقاله : 1005-CONF-FULL
نویسندگان:
سیده فاطمه موسوی *
گروه پژوهشی روان شناسی
چکیده مقاله:
هدف: روان‌شناسی مثبت‌نگر خانواده‌محور به عنوان چارچوبِ کار با زوجین، والدین،کودکان و خانواده‌هایی تعریف می‌شود که ‏بیش از تمرکز بر حل مشکلات و تعارضات میان‌فردی و یا اصلاح نقص‌ها، بر توانایی‌ها و ظرفیت‌سازی‌ها در افراد و سیستم ‏خانواده تمرکز می‌کند. در این رویکرد با تمرکز بر فرآیندهای و پیامدها، تمرکز بر نیازها، کسب شایستگی‌های جدید و استفاده از ‏حمایت‌های اجتماعی، خانواده زمینۀ رشد توانایی‌ها و ظرفیت‌های اعضای خانواده قرار می‌گیرد تا از همۀ توانایی‌ها و قابلیت‌های ‏خانوادگی برای یکپارچه‌سازی منابع و توسعۀ فردی و تعاملی اعضای خانواده استفاده کند. این مطالعه درصدد است تا رویکرد مثبت-‏نگر خانواده‌محور را با هدف معطوف به استفاده از ظرفیت‌های خانواده برای رشد خانواده معرفی و توصیف نماید.‏
روش: روش مطالعه آرشیوی است و با مروری بر دستآوردهای کاربرد این رویکرد در مداخلات بالینی و مشاوره‌ای زوج و ‏خانواده‌درمانگران انجام شده است.‏
یافته‌ها: مروری بر مطالعات نظری و کاربردهای بالینی و مشاوره‌های این رویکرد نشان داد تمرکز بر این مدل از توانمندسازی ‏و تمرکز بر ظرفیت‌های مثبت اعضای خانواده، به جای توجه بیش از اندازه بر عوامل مخرب فرآیند و برآیند تعاملات زناشویی ‏و خانوادگی، می‌تواند در غنی‌سازی تعاملات زوجی و خانوادگی، تغییر نگرش اعضای خانواده نسبت به زندگی، ایجاد شناخت از ‏ظرفیت‌های خود و پذیرش مسئولیت فردی در افزایش شادکامی در زندگی موثر واقع شود.‏
نتیجه‌گیری: تمرکز بر رویکرد مثبت برای اصلاح فرآیندهای خانوادگی، زمینۀ تعامل، مشارکت و مسئولیت‌پذیری اعضای ‏خانواده برای حل و اصلاح تعارضات درون‌فردی و بین‌فردی با هدف بهبود کارکردهای خانواده افزایش می‌دهد.‏
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: مثبت‌نگر، خانواده، توانمندسازی، ظرفیت‌های مثبت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است