تعویق زمان برگزاری همایش انجمن مشاوره جهت پیشگیری از ابتلائ مخاطبان به ویروس کرونا
1398-12-06
تعویق زمان برگزاری همایش انجمن مشاوره جهت پیشگیری از ابتلائ مخاطبان به ویروس کرونا

با توجه به بخشنامه وزارت علوم مبنی بر به تعویق انداختن همایش ها و نشست ها" نوزدهمین همایش سالانه این انجمن با نظر هئیت مدیره انجمن مشاوره ایران تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد است
🔸زمان برگزاری همایش متعاقبا اعلام می شود.

مجموعه همایش انجمن مشاوره ایران