اطلاعیه مربوط به پرداخت هزینه نهایی پذیرش مقالات
1398-12-01

به اطلاع کلیه مخاطبان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران که مقاله آن ها در داوری پذیرفته شده است می رساند برای انتشار مقاله خود می بایست هزینه نهایی مشخص شده را نهایتا تا 3 اسفندماه 1398 پرداخت نمایند. 

مخاطبان پس از مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه همایش و مراجعه به بخش ارسال و پیگیری مقالات می توانند نسبت به پرداخت هزینه مقالات اقدام فرمایند. 

تنها در این صورت چکیده مقالات در سی دی همایش منتشر خواهد شد.

همچنین مخاطبانی که هزینه نهایی مقالات خود را پرداخت نموده می توانند در همایش نیز بدون ثبت مجدد و پرداخت هزینه شرکت کنند. نویسندگان همکار یم بایست برای حضور در همایش ثبت نام نمایند.