شهادت سردار اسلام شهید قاسم سلیمانی تسلیت باد.
1398-10-14
شهادت سردار اسلام شهید قاسم سلیمانی تسلیت باد.

مجموعه انجمن مشاوره ایران شهادت  فرمانده سپاه قدس سردار حاج قاسم سلیمانی را به عموم مردم ایران تسلیت عرض می کند.