دانشگاه شهید چمران اهواز در بین حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران
1398-09-21
دانشگاه شهید چمران اهواز در بین حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز در بین حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی قرار گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس conf.irancounseling.ir مراجعه بفرمایید.