بهبود سامانه به منظور سهولت دریافت مقالات
1398-10-13
بهبود سامانه به منظور  سهولت دریافت مقالات

در راستای بهبود سامانه و تسهیل استفاده کاربران محترم از سامانه امکان ارسال مقاله کامل در مرحله اولیه فراهم شد. این اقدام موجب تسریع در فرایند داوری مقالات و کم شدن مراحل ارسال و بررسی مقاله می گردد چناکه سابق براین ابتدا چکیده ارسال می گردید و پس از مدت زمانی مجددا می بایست اقدام به ارسال متن کامل مقاله شود و پروسه مجدد داوری موجب اتلاف وقت کاربران گرامی می گردید به همین منظور سامانه تغیراتی داشته و امکان دریافت مقاله کامل در مرحله بررسی اولیه مهیا گشته است.