رادیو سلامت حامی همایش مشاوره: ارتقاء امید آرامش و سلامت اجتماعی
1398-09-20
رادیو سلامت حامی همایش مشاوره: ارتقاء امید آرامش و سلامت اجتماعی

رادیو سلامت حامی نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره: ارتقاء امید، ارامش و سلامت اجتماعی قرار گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس conf.irancounseling.ir مراجعه بفرمایید.