دانشگاه رازی کرمانشاه به حامیان همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.
1398-09-21
دانشگاه رازی کرمانشاه به حامیان همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.

دانشگاه رازی کرمانشاه به حامیان همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی پیوست. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنت هماش به آدرس conf.irancounseling.ir مراجعه بفرمایید.