امتیازات نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران
1398-09-14
امتیازات نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران

نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران تحت عنوان "مشاوره :ارتقاء امید ،آرامش و سلامت اجتماعی"
امتیاز ات شرکت در این همایش
۱-بهره مندی از اطلاعات آموزشی و علمی اساتید و متخصصین
۲-دریافت گواهی معتبر با 4 امتیاز باز اموزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و آرم انجمن مشاوره

۳-نمایه مقالات برتر در isc و سیویلیکا
۴-مقالات برگزیده بعد از طی مراحل قانونی نشریه پژوهشهای مشاوره در اولویت چاپ این نشریه قرار میگیرند

"مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی"
زمان:13اسفند 1398
مکان :دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
برای دریافت اطلاعات دقیق تر به سایت همایش www.conf.irancounseling.irمراجعه فرمایید