دانشگاه تهران در جمع حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران
1398-08-10
دانشگاه تهران در جمع حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران

طی هماهنگی های به عمل آمده با دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران این دانشگاه به جمع حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی پیوست.

گفتنی است این همایش در تاریخ 13 اسفند ماه سال جاری در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسیات همایش به آدرس conf.irancounseling.ir  مراجعه نمایید.