دانشگاه علامه طباطبایی به حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.
1398-08-20
دانشگاه علامه طباطبایی به حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.

دانشگاه علامه طباطبایی که به عنوان دانشگاه مادر در حوزه علوم انسانی شناخته می شود و دانشگاه تخصصی علوم انسانی در کشور می باشد طی هماهنگی های انجام شده  به حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران پیوست. 

گفتنی است مکان برگزاری همایش در دانشگاه علامه طباطبایی می باشد و این همایش در تاریخ 13 اسفندماه سال جاری برگزار خواهد گردید.

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت همایش به آدرس http://conf.irancounseling.ir/ مراجعه فرمایید.