1. صدور گواهی وبینار همایش انجمن مشاوره ایران
قابل توجه تمام مشاوران و روان شناسان

نوزدهمین همایش سالانه انجمن مشاوره ایران "مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی" به صورت وبینار در 4اذرماه 1399 برگزار می شود

استفاده از نقطه نظرات مسئولین عالی رتبه اجرایی ، کشور دروزارت اموزش و پرورش ، وزارت بهداشت ،سازمان صدا و سیما ،بهزیستی و جامعه علمی –دانشگاهی و مشاهده و تحلیل فیلم جلسه درمان واقعی و پرسش و پاسخ با درمانگر از برنامه های این وبینار می باشد (معرفی رویکرد تاثیردرمانی برای اولین باردر ایران )
2. اطلاعیه مربوط به پرداخت هزینه نهایی پذیرش مقالات
به اطلاع کلیه مخاطبان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران که مقاله آن ها در داوری پذیرفته شده است می رساند برای انتشار مقاله خود می بایست هزینه نهایی مشخص شده را پرداخت نمایند.
3. اطلاعیه مربوط به پذیرفته شدگان داوری مقالات
در خصوص پرداخت هزینه انتشار مقاله داوری شده در همایش انجمن مشاوره ایران
4. چهارمین جلسه کمیته اجرایی همایش انجمن مشاوره ایران برگزار گردید.
در طی این جلسه اعضاء کمیته روند کارها را بررسی نموده و در خصوص سازکارهای ارتقاء کیفیت همایش صحبت هایی ارائه نمودند.
5. بهبود سامانه به منظور سهولت دریافت مقالات
در راستای بهبود سامانه و تسهیل استفاده کاربران محترم از سامانه امکان ارسال مقاله کامل در مرحله اولیه فراهم شد.
6. رادیو سلامت حامی همایش مشاوره: ارتقاء امید آرامش و سلامت اجتماعی
رادیو سلامت حامی نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره: ارتقاء امید، ارامش و سلامت اجتماعی قرار گرفت.
7. دانشگاه شهید چمران اهواز در بین حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران
دانشگاه شهید چمران اهواز در بین حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی قرار گرفت.
8. دانشگاه رازی کرمانشاه به حامیان همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.
دانشگاه رازی کرمانشاه به حامیان همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی پیوست.
9. معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) دربین حامیان همایش انجمن مشاوره ایران
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) دربین حامیان همایش انجمن مشاوره ایران با عناون مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی قرار گرفت.
10. سازمان بهزیستی کل کشور در بین حامیان انجمن مشاوره ایران
پیرو هماهنگی های انجام شده سازمان بهزیسیت کشور به حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره با موضوع مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی پرداخت.
11. وزارت آموزش پرورش در جمع حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران
وزارت آموزش و پرورش در جمع حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره: ارتقاء امید ارامش و سلامت اجتماعی قرار گرفت.
12. امتیازات نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران
امتیازات نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران تحت عنوان "مشاوره :ارتقاء امید ،آرامش و سلامت اجتماعی"
13. دانشگاه شهید بهشتی در میان حامیان همایش مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی
دانشگاه شهید بهشتی در میان حامیان همایش مشاوره: ارتقاء امید، آرامش و سلامت اجتماعی که نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران می باشد قرار گرفت.
14. کسب تاییدیه همایش از پایگاه استنادی جهان اسلام ISC و نمایه سازی مقالات برگزیده
کسب تاییدیه همایش از پایگاه استنادی جهان اسلام ISC و نمایه سازی مقالات برگزیده در پایگاه استنادی جهان اسلام.
15. نمایه سازی مقالات برگزیده در سیویلیکا
در پی انجام هماهنگی ها ما بین انجمن مشاوره ایران و سیوسیلیکا، مقالات برگزیده همایش در سیویلیکا انتشار خواهد یافت.
16. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به جمع حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به عنوان مرکز صدور مجوز و نظارت حرفه ای بر روانشناسان و مشاوران به حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.
17. سازمان سمت در بین حامیان همایش انجمن مشاوره ایران
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی در دانشگاه ها ملقب به سمت به حامیان همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.
18. دانشگاه الزهرا در جمع حامیان همایش انجمن مشاوره ایران
دانشگاه الزهراء طی هماهنگی های انجام شده به جمع حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.
19. دانشگاه تهران در جمع حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران
دانشگاه تهران به حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.
20. دانشگاه علامه طباطبایی به حامیان نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.
دانشگاه علامه طباطبایی طی هماهنگی های انجام شده به حامیان همایش انجمن مشاوره ایران پیوست.
21. اولین جلسه کمیته اجرایی نوزدهمین دوره همایش انجمن مشاوره ایران برگزار شد.
مورخ 20 مهر 1398 ساعت 17 الی 18 اعضای داوطلب عضویت در کمیته اجرایی همایش انجمن مشاوره ایران با حضور جناب آقای دکتر زارع دبیر علمی همایش و سرکار خانم فکریان کارشناس انجمن مشاوره ایران برگزار شد.