برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 اصول و روشهای مشاوره در بحران خودکشی
1398-12-13 09:00-17:00
اصول و روشهای مشاوره در بحران خودکشی 20
شرکت کننده عضو انجمن مشاوره ایران فاقد مقاله 2,200,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
شرکت کننده دارای مقاله عضو انجمن مشاوره ایران 2,200,000 ریال
شرکت کننده با مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
2 دکتر مهدی زارع بهرام آبادی
2 مصاحبه تشخیصی
1398-12-14 08:30-17:00
تهران - روبروی درب شمالی مترو صادقیه ساختمان آریا طبقه دوم مرکز مشاوره فرحبخش 20
شرکت کننده عضو انجمن مشاوره ایران فاقد مقاله 2,200,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
شرکت کننده دارای مقاله عضو انجمن مشاوره ایران 2,200,000 ریال
شرکت کننده با مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
1 دکتر کیومرث فرحبخش
3 بررسی علوم مرتبط با مشاوره
1398-12-14 09:00-17:00
خیابان مطهری، بعد از مترو مفتح، بین خیابان مهرداد و سلیمان خاطر، پلاک 180، طبقه 20
شرکت کننده عضو انجمن مشاوره ایران فاقد مقاله 2,200,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
شرکت کننده دارای مقاله عضو انجمن مشاوره ایران 2,200,000 ریال
شرکت کننده با مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
0 دکتر معصومه اسمعیلی
4 مشاوره و آموزشهای پیش از ازدواج
1398-12-14 09:00-17:00
خیابان شریعتی، بعد از تقاطع میرداماد، کوچه بهشت یکم، پلاک ۴۴، واحد ۱۳، طبقه ۵، 20
شرکت کننده عضو انجمن مشاوره ایران فاقد مقاله 2,200,000 ریال
شرکت کننده بدون مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
شرکت کننده دارای مقاله عضو انجمن مشاوره ایران 2,200,000 ریال
شرکت کننده با مقاله غیر عضو انجمن مشاوره ایران 2,500,000 ریال
0 دکتر رقیه موسوی