تاریخچه همایش و سمینارها:

 

عنوان سمینار

با مشارکت

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت

دبیر سمینار

اولین سمینار

 

دانشگاه شهید بهشتی

تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی

14بهمن 1377

8:30-15:30

آقای دکتر رحمت اله نورانی پور

دومین سمینار

 

دانشگاه تربیت معلم

تالار17 شهریور

12 دی 1379

8:15-15:30

آقای دکتر رحمت اله نورانی پور

سومین سمینار

 

دانشگاه اصفهان

تالار فارابی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

1 اسفند 1380

8:30-17

آقای دکتر سید احمد احمدی

چهارمین سمینار

 

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علوم بهزیستی

22اردیبهشت 1382

8:10-13:30

آقای دکتر سید احمد احمدی

پنجمین سمینار

مشاوره خانواده و ازدواج

سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان

دانشگاه الزهرا

25اردیبهشت1384

8:30-17:45

آقای دکتر سید مهدی حسینی با همکاری آقای دکتر باقر ثنایی ذاکر

ششمین سمینار

چالشهای مشاوره و راهکارهای آن

 

دانشگاه آزاد رودهن

29شهریور 1385

8:30-17:45

آقای دکتر سید مهدی حسینی با همکاری آقای دکتر باقر ثنایی ذاکر

هفتمین سمینار

وضعیت مشاوره در ایران، دیروز امروز، فردا

دانشگاه تربیت معلم و آزاد رودهن

 

22آبان 1386

8:30-17:45

آقای دکتر باقر ثنایی ذاکر

هشتمین سمینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره شغلی و سازمانی

دانشگاه علامه طباطبایی

سالن شهید بهشتی

18آذر 1387

8:30-17:45

آقای دکتر عبدالله شفیع آبادی

نهمین سمینار

مشاوره و چالش های نسل جوان

سازمان نظام روانشناسی و دانشگاه آزاد رودهن و دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، دانشگاه الزهرا، تربیت معلم، علامه طباطبایی و شبکه 4سیما

سالن دکترجاسبی داشنگاه آزاد کرج

25آبان1388

8:30-17

آقای دکتر رحمت اله نورانی پور

دهمین سمینار

نقش مشاوره در ارتقای سلامت روان فرد و جامعه

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و دفتر مرکزی مشاوره وزرات علوم، دانشگاههای الزهرا(س) و علامه طباطبایی و شعبه انجمن مشاوره ایران در شیراز

دانشگاه آزاد مرودشت

20 آبان 1389

8:30-17:45

خانم دکتر شکوه نوابی نژاد

یازدهمین سمینار

چالش های فرهنگی و اخلاقی مشاوره

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و دانشگاه آزاد سنندج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

1آذر1390

8:30-17

خانم دکتر شکوه نوابی نژاد

دوازدهمین سمینار

کاربرد مشاوره در ارتقا کیفیت زندگی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2آذر 91

8:30-17:15

خانم دکتر شکوه نوابی نژاد/آقای دکتر مختار عارفی

سیزدهمین سمینار

 

 

 

 

 

 

 

موانع اجتماعی و فرهنگی ازدواج جوانان و نقش مشاوره

 

خانه اندیشمندان علوم انسانی_ خیابان ورشو تهران

7اسفند92

8:30-17:30

 

اولین سمینار بین المللی انجمن مشاوره ایران  , و چهاردهمین سمینار انجمن

مشاوره با رویکرد دین و معنویت جهت ارتقای سلامت روان و خوب زیستی روانشناختی

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران و شورای راهبردی زنان فرهیخته و داشنگاه آزاد اسلامی و آیسسکو

سالن شهید مطهری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

23و24آذر93

8:30-17:30

خانم دکتر خدیجه آرین و خانم دکتر فروغ جعفری

پانزده همین سمینار انجمن مشاوره ایران

 اولین کنگره خانواده سالم

انجمن مشاوره ایران شعبه خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

27 ابان 1394

8:30

دکتر عباس امان الهی

شانزده همین سمینار انجمن مشاوره ایران

امنیت پایه ازدواج و خانواده

قوه قضاییه،  وزارت  اموزش و پرورش، نیروی انتظامی ، سازمان  بهزیستی ،

دانشگاه عامه  طباطبایی و...

دانشگاه علامه طباطبایی

27 مهر 1395

8:30الی 17:30

دکتر علی محمد نظری

هفده  همین همایش انجمن مشاروه ایران

مدرسه ، هویت یابی، اشتغال ، امنیت روانی- اجتماعی "

قوه قضاییه،  وزارت  اموزش و پرورش، نیروی انتظامی ، سازمان  بهزیستی ،شهرداری تهران ،

دانشگاه عامه  طباطبایی و...

با حمایت دانشگاه علامه طباطبایی

در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 97

الی8:30 17:30

 

دکتر فاطمه سمیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیجدهمین همایش انجمن مشاروه یاران

مشاوره  و حوزه  سلامت

قوه قضاییه،  وزارت  اموزش و پرورش، نیروی انتظامی ، سازمان  بهزیستی تهران ،

دانشگاه عامه  طباطبایی و...

با حمایت دانشگاه  تهران

13 اسفند 97

8:30 الی 17

دکتر مهدی زارع  بهرام آبادی